PROMICE

PROMICE

PROMICE (Programme for Monitoring of the Greenland Ice Sheet) er et forskningsprojekt, som begyndte i 2007. Formålet med projektet er at monitere afsmeltningen langs randen af Grønlands Indlandsis og dermed bidrage til den løbende vurdering af massebalancen for Grønlands Indlandsis. Endvidere har projektet til formål at registrere ændringer i udbredelsen af lokale gletsjere og iskapper, samt registrere tilbagetrækning og fremrykning af randen af Grønlands Indlandsis. 

Baggrunden for projektet er at der sker et stort masse-tab fra Grønlands Indlandsis i disse år. Afsmeltningen forventes at kunne påvirke det globale havniveau og dynamikken i klimaet. Den arktiske region som en helhed, opvarmes hurtigere end resten af verden og projektet vil bidrage til at overvåge disse ændringer. Projektet giver derved vigtige data, der er nødvendige for at opnå en bedre forståelse af de klimaændringer der sker og hvilke påvirkninger man kan forvente i fremtiden.  

PROMICE, der finansieres af Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, udføres i et samarbejde mellem: 

-          De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)

-          DTU Space

-          Asiaq, Greenland Survey

Indlandsisens massebalance overvåges ved hjælp af data fra målestationer placeret på isen, samt data om isens overflade indsamlet fra fly og satellit, kombineret med modellering af isdynamik og overfladesmeltning. Du kan læse mere om projektet på her.

Asiaq bidrager blandt andet med målinger af afstrømningen fra lokaliteter, der modtager bidrag fra Indlandsisen, samt med arkivdata. 

 PROMICE