Remote Sensing

Remote Sensing

Begrebet remote sensing omhandler observationer fra satellitter, fly, droner mv. Målingerne kan ske via almindelig billeder, laser, radar eller fx infrarød stråling.  

Satellitterne flyver i bestemte baner. Da satellitterne overflyver samme områder igen og igen, kan de bruges til løbende overvågning og måling af forandringer, som for eksempel udbredelse af gletsjer i Grønland. Asiaq bruger satellitmåling til at kortlægge store områder i det åbne land. 

Billeder fra lavtgående fly, har større nøjagtighed og flere detaljer end satellitfoto. Til gengæld skal der tages mange billeder, da man kun kan se et lille areal på jorden i det enkelte billede. Asiaq bruger fly til detaljerede opmålinger i byer og til kortlægning af det åbne land. I det åbne land ses således kystlinje, sø, elv, gletsjer og nunatak.  

En serie almindelige luftfotos kan ikke bruges til måling af afstande, da afstandsskalaerne varierer pga. højdeforskelle i terrænet, hældning af kameraet i flyet mv. For at få det samme størrelsesforhold i hele foto-serien (det totale billede af et område), så bliver alle billeddata fra et område konverteret til et ortofoto.
Et ortofoto har det samme størrelsesforhold overalt i fotoet, og har således en fast afstandsskala ligesom et traditionelt kort. Ortofotos indeholder mange informationer om terrænet, og kan bruges sammen med de digitale kort i et GIS værktøj. 

 Remote Sensing