Nyhedsarkiv

Nyhedsarkiv

Asiaq’s feltaktiviteter for sommeren 2017

2017 er et aktivt år for Asiaq, hvor vi bl.a. har mange feltaktiviteter indenfor jordbundsundersøgelser, kortlægning, vejrobservationer, vandressourcer og remote sensing. Vi vil her fortælle lidt om nogle af vores feltaktiviteter. Du kan også følge med på vores facebook-profil, når vi poster billeder fra de steder vi har arbejdet. 

I løbet af sommeren foretog Asiaq de årlige ajourføringer af de tekniske grundkort. Denne sommer er turen kommet til Paamiut, Qaqortoq, Narsaq, Nanortalik og Uummannaq, samt alle Uummannaqs og Upernaviks bygder. Dermed får bygderne en tiltrængt opdatering af grundkortet, hvor de sidst blev opdateret i 2009.

Ved grundkortajourføringerne måler vi blandt andet de nye veje, bygninger, master, kloakeringer, vandkraftsværks dæmninger og meget andet, således at grundkortet, som bl.a. bruges til bykort, arealsagsbehandling og andet teknisk arbejde, stemmer overens med hvordan byen ser ud. Som noget nyt vil vi bruge drone til at tage luftfoto af bygderne, som vi efterfølgende kan producere ortofoto ud fra. Samtidig med grundkortajourføringerne vil Asiaq bruge lejligheden til at optage 360 graders panoramabilleder i bygderne med et Google StreetView kamera.

I juli måned har Asiaq lavet tekniske målinger ved Nukissiorfiit’s vandkraftværk i Tasiilaq. Vi har målt vandføringen i kanalen mellem to søer, der udgør vandkraftværkets reservoirer, for at give bedre viden om hvor meget vand der ledes fra den ene sø til den anden.  Vandføringen kan styres af vandkraftværkets medarbejdere, som med den nye viden vil have et bedre overblik over hvordan vandressourcen bedst kan udnyttes.

Derudover har Asiaq feltaktiviteter i Zackenberg, Kobbefjord og på Diskoøen i forbindelse med forskningsprojekterne Greenland Ecosystem Monitoring og PROMICE. Asiaq har også haft kortlægningsaktiviteter i Maniitsoq, hvor man i stor grad har anvendt nye kortlægningsmetoder med remote sensing. Læs mere om forskningsprojekterne i www.asiaq.gl/forskningsprojekter.

 

Gletsjermonitorering ved hjælp af droner

I løbet af 2017 og 2018 skal Asiaq - støttet af Grønlands Forskningsråd - gennemføre et glaciologisk forskningsprojekt, hvor der gøres brug af UAV-teknologi (droner). Målet med projektet er at kvantificere sæsonbaserede og årlige volumenændringer ved Qassinnguit gletsjer i Kobbefjorden. Volumenændringerne anvendes til at analysere ændringer i gletsjerens massebalance og i tillæg skal projektet studere forandringer i gletsjerens udbredelse.

Gletsjeren monitoreres ved at gøre brug af en Sensefly Ebee drone. Dronen tager højtopløste billeder, som gennem en fotogrammetrisk proces afledes til en tredimensionel overflademodel (DSM) og ortofoto-mosaik. Resultaterne fra droneprojektet vil blive sammenlignet med glaciologiske undersøgelser, som Asiaq har udført gennem Greenland Ecosystem Monitoring-programmet (www.g-e-m.dk) ved Qassinnguit siden 2012.

Projektet består af fire feltkampagner, hvoraf den første blev gennemført 10. maj 2017. Der skal efter planen gennemføres droneoperationer i september 2017, maj 2018 og september 2018. De endelige resultater fra projektet forventes at foreligge i starten af 2019.

Feltarbejde i Qassinnguit, maj 2017.

Qassinnguit gletsjer, optaget fra første droneoptagelser.

Asiaq bidrager til GEM Annual Report Cards 2016

Asiaqs bidrag til Grønlands økosystemsmoniteringsprogram (Greenland Ecosystem Monitoring programme, GEM) er for nylig blevet anvendt i de såkaldte GEM Annual Report Cards for 2016.

Forskningsprogrammet blev igangsat i 1996 i samarbejde mellem danske og grønlandske forskningsinstitutioner. De længerevarende klimadata gør det muligt at lave en sammenligning af feltresultaterne for 2016 med en middelværdi for den længerevarende periode.

Asiaq er ansvarlig for GEM’s underprogram ClimateBasis ved alle GEM’s forskningslokaliteter samt for underprogrammet GlacioBasis i Nuuk. Data fra vores programmer resulterede i 4 ud af 11 bidrag i de seneste Report Cards for 2016.

En af artiklerne beskriver ændringen af de gennemsnitlige lufttemperaturer og indflydelsen på økosystemet. Et andet highlight viser, hvordan en drastisk temperaturændring kombineret med voldsom regn, kan starte en slushflow lavine. Derudover har man ud fra GEM-resultater estimeret lokale gletscheres massetab i Grønland.

Kobbefjord efter slushflow lavine. Billedet tilhører GEM GeoBasis.

Igaliko hjem vist i det nye Google Earth

Google introducerede et helt nyt version af Google Earth – på internettet og Android – tidligere i denne uge. Den nye Earth har fået væsentlige visuelle og funktionelle opgraderinger efter 2 års forberedelse, som ifølge Google ’giver dig mulighed for at se og opleve verden og hvordan det hele hænger sammen.’

En af funktionerne er ’Home’ projektet, som giver dig mulighed for at zoome fra rummet helt ind i folks hjem i nært sagt alle afkroge af verden. I denne Historie er Malene Egede fra Igaliku, Sydgrønland, hovedrolleindehaver. Historien og billederne beretter om tilværelsen på et isoleret fåreholdersted i Sydgrønland.

Siden 2014 har Asiaq med Visit Greenland og Air Greenland samarbejdet med Google, for at optage byer og bygder i hele Grønland med Google Street View Trekker, et mobilt kamerasystem, det tager billeder i alle retninger. Takket være internettjeneste Streetview kan alle med få klik tage på virtuelle ture på hele kysten, og vi kan udbrede kendskabet til Grønland globalt. Indtil i dag har Asiaq med hjælp fra mange frivillige kortlagt 44 byer og bygder i Grønland, heriblandt denne fantastiske historie som viser Malene Egede’s traditionelle hjem i Igaliko.

Malene Egede i This is my home, Google Earth

Når sneen tiltrækker de nysgerrige

Asiaq siger velkommen til vores praktikant, Steffen Ringsø Nielsen, som læser Arktisk Teknologi med Anlæg & Råstoffer som linjefag. Steffen, studerer på 7’ende semester og skal afslutte uddannelsen i januar 2018. Steffen synes at Asiaq arbejder med mange spændende projekter og naturvidenskabelige feltaktiviteter, hvilket gjorde Asiaq et oplagt sted til hans praktikophold. Senest deltog han i feltarbejdet ved Asiaq’s forskningsstation i Kobbefjorden ved Nuuk, hvor de skulle indsamle data om snemængden samt lave snetakseringer.

Siden ingeniørstudiet startede i 2001 i Sisimiut, har Asiaq hvert år haft arktisk-ingeniørpraktikanter. Praktikopholdet afholdes i tæt samarbejde med Center for Arktisk Teknologi, hvor praktikanten bl.a. får kendskab til de forskellige områder, som Asiaq arbejder med.

Dertil har Asiaq hvert år en enkelt kontorlærling og elektronik fagtekniker som lærling.

Asiaq - Greenland Survey tager sig af forsknings- og infrastrukturelle projekter samt uddelegerer viden om det arktiske klima, jordbundsforhold, kortlægning og vandressource ud fra undersøgelser og opmålinger i Grønland. Asiaq har over 60 års erfaring, hvilket giver vores samarbejdspartnere, kunder og det grønlandske folk, adgang til unik viden og data.

Steffen på vej til feltarbejde

Nye flyfoto over grønlandske byer

I sommeren 2016 fik Asiaq optaget nye flotte flyfoto over Nuuk, Sisimiut, Ilulissat og Maniitsoq.

De nye flyfoto bruger Asiaq til at ajourføre de tekniske kort over byerne. Bykortene bliver ajourført, så du kan se eksempelvis nye veje, stier, bygninger, adresser og B-numre.

Når Asiaq er færdig med at ajourføre bykortene, vil du kunne se kortene på www.nunagis.gl

De nye flyfoto kan nærmere studeres i www.nunagis.gl eller ved at klikke på de følgende links for Nuuk, Maniitsoq, Sisimiut, Ilulissat.

 

Hvad har Game of Thrones med Asiaq at gøre?

Nikolaj Coster-Waldau

Se her:               Nikolaj Coster-Waldau brings Greenland's changing landscape to Street View - YouTube

Siden 2014 har Asiaq med Visit Greenland og Air Greenland samarbejdet med Google, for at optage byer og bygder i hele Grønland med Google Street View Trekker, et mobilt kamerasystem, det tager billeder i alle retninger. Takket være internettjeneste Streetview kan alle med få klik tage på virtuelle ture på hele kysten, og vi kan udbrede kendskabet til Grønland globalt. Indtil i dag har Asiaq med hjælp fra mange frivillige kortlagt 44 byer og bygder i Grønland samt mange spektakulære steder i ubeboede områder (se for eksempel Igaliku her)

Det er en fantastisk tjeneste, som kan meget mere end at vise et øjebliksbillede af Grønland: Street View kan også bidrage med at skabe opmærksomhed om alvorlige, globale udfordringer såsom klimaforandringer.

Og hvem kunne være mere egnet til at bringe dette budskab ud i verden end Nikolaj Coster-Waldau, Hollywood stjernen, kendt fra Game of Thrones, der er grønlandsk gift og Goodwill-ambassadør for FN’s klimamål?

Asiaq sendte specialist Eva Mätzler til Sydgrønland for at fungere som teknisk rådgiver og koordinator på optagelserne til Google Street View for Nikolaj Coster-Waldau og filmholdet. Vi er stolte over at bidrage til denne fine lille film fra Sydgrønland om klimaforandringer, en film som bringer et smukt og tankevækkende budskab ud i verden.

 


Kontakt Asiaq: Eva Mätzler, 34 88 83, eva@asiaq.gl

”Vejret Nu” har fået en lynhurtig lillebror!

sila maannakkut

Få et hurtigt overblik over vejret – selv med en dårlig forbindelse.

Efter lanceringen af den nye vejr-hjemmeside vejr.asiaq.gl, som viser det aktuelle vejr for over 40 forskellige steder langs Grønlands kyst, har der været arbejdet på en let og hurtig udgave af siden, så du nu også med en begrænset internetforbindelse og sporadisk dækning kan følge med i vejret. Nu er der en løsning på plads, som kan dække de efterspurgte behov. Du kan finde siden på vejr.asiaq.gl/simpel

For at slanke siden så meget som muligt, præsenteres de aktuelle målinger for alle stationer i tabelvisning. De seneste 24 timers målinger samt koordinaterne for hver station kan findes ved at klikke sig ind på stationerne. Har man brug for mere information, såsom længere tidsserier, flere parametre, grafer, ekstremværdier, søgefunktioner og stationers positioner placeret på et kort, kan man via et enkelt klik navigere over på den fulde vejrhjemmeside og lege videre. God fornøjelse!

Asiaq lancerer ny vejrportal - nu kan du se det aktuelle vejr over 40 steder i Grønland!

Vejret nu

Aldrig før har det været nemmere at se, hvordan vejret er lige nu i din hjemby, i den by flyet med bedsteforældrene letter fra, eller på din sejlrute langs kysten. På Asiaq’s nydesignede vejrhjemmeside, vejr.asiaq.gl, kan du følge aktuelle vejrobservationer fra over 40 byer, bygder og udenskærs lokaliteter. Her kan du se, hvordan temperatur, vindforhold, tryk, luftfugtighed, sigtbarhed og meget mere er lige nu og tilbage i tiden. Det er vigtigt for sikkerheden til søs og i terrænet at man på en samlet, overskuelig og brugervenlig side kan finde relevante og opdaterede informationer om vejret. Nu er det let at vælge den rigtige påklædning hjemmefra og før man bevæger sig ud i vejret. Observationerne på siden er endvidere tekstet og klar til oplæsning til glæde for de synshæmmede.

Arctic Winter Games får brug for vejrdata

Timingen for lanceringen er ikke tilfældig. ”Med Arctic Winter Games lige om hjørnet er der stor interesse fra både arrangører og tilskuere for at have muligheden for at se, hvordan vejret er på de enkelte venues under AWG” – udtaler projektleder Majbritt Westring Sørensen. Og fortsætter: ”Vi har derfor arbejdet ekstra hårdt for at færdiggøre vejrsiden, så folk nu kan se hvordan vejret er både i centrum af Nuuk, ved lufthavnen, på toppen af skiliften og i Qinngorput.”. ”Den her type af arrangementer er dybt afhængige af vejret – og vores planlægning og omplanlægning er dybt afhængig af at vi har viden om vejret og hvordan det udvikler sig. Så derfor er klimastationerne et vigtigt element, når vi skal forberede os på alle tænkelige situationer” udtaler Arnakkuluk Jo Kleist, Assistant to General Manager for AWG.

Flere og hurtigere

Den opdaterede vejrside erstatter den velkendte Asiaq-vejrhjemmeside (samme URL), der viste observationer for 19 forskellige lokaliteter. Antallet er nu oppe på 42, og med en tidsforsinkelse på blot 17 minutter bliver vejret ikke mere aktuelt. Du kan allerede nu gå ind på vejr.asiaq.gl og se hvordan vejret er lige der, hvor DU befinder dig.