Nyhedsarkiv

Nyhedsarkiv

Det tekniske grundkort for byer og bygder

Her finder du informationer til download af de tekniske grundkort data.

Data kan downloades fra Asiaqs FTP server ved brug af følgende adgangsoplysninger:

  • Adresse:                 ftp://194.177.225.130
  • Brugernavn:           Asiaqs_grundkort
  • Adgangskode:        *ingen adgangskode*

Data skal downloades ved brug af en FTP klient. En gratis mulighed er Filezilla, der kan downloades fra https://filezilla-project.org

I Filezilla indtastes FTP serverens oplysninger som vist nedenfor, hvorefter der trykkes på ”Quickconnect”.

 

Host: 194.177.225.130       Username: Asiaqs_grundkort           Password:         Port:  Quickconnect

 

Derefter ses serverens indhold i den ene side, og din egen computers indhold til venstre. Du kan nu frit kopiere data fra FTP serveren til din computer.

Vektordata ligger i formaterne DGN, DWG, TAB. Desuden er der ortofotos i ECW format.

Bemærk, at FTP serveren ikke kan tilgås direkte ved at taste adressen ind i Internet Explorer, Chrome eller anden browser. Data kan kun downloades med en FTP klient.

Erfaren elektroniktekniker til Asiaqs værksted

Asiaq, Grønlands Forundersøgelser, søger en tekniker med evner indenfor elektronik, IT og kommunikation, samt stor lyst til feltarbejde.

Vi tilbyder et job med udfordringer og opgaver indenfor servicering og udvikling af vores netværk af automatiske klima- og hydrologimålestationer lokaliseret såvel i byer som på svært tilgængelige steder nær indlandsisen. Du kommer til at arbejde i et internationalt fagligt miljø med en enestående grønlandsk natur som baggrund.

Du vil indgå i faggruppen Hydrologi, Klima og Miljø, der omfatter elektronik fagteknikere, akademikere og forskere. I feltsæsonen er hele Grønland vores arbejdsplads, fra Qaanaaq i nord, over Nationalparken til Nanortalik i syd. Du vil deltage i feltarbejde på steder de færreste har oplevet, med dataindsamling og ser-vicering af vores klima- og hydrologistationer. Resten af året kvalitetssikrer og formidler vi data, optimerer udstyr og processer, samt forbereder os på næste feltsæson.

Som tekniker vil du komme til at arbejde med avancerede dataloggere og måleinstrumenter, der kommuni-kerer trådløst med vores kontor i Nuuk, og med teknisk dokumentation af installationerne. Derfor forventes det, at du har kendskab til programmering, netværkskommunikation og teknisk dokumentation, fx diagram-tegning. Desuden er det en fordel, hvis du har kendskab til metalarbejde, da værkstedet står for at samle master og bokse til målestationer.

Du skal være god til at formulere dig skriftligt og mundtligt, samt være i god fysisk form og ikke være bange for højder. Vi forventer, at du har en uddannelse som elektroniktekniker eller lignende og har mindst 5 års erfaring. Du har kendskab til og interesse for Grønland og grønlandske forhold. Desuden er det en fordel hvis du behersker engelsk.

Asiaq er en nettostyret virksomhed under Grønlands Selvstyre og spiller en afgørende rolle som Grønlands center for data, viden og kompetencer vedrørende stedfæstet information om det fysiske miljø - til gavn for virksomheder, det offentlige, forskningsmiljøet og samfundet generelt. Asiaqs ydelser anvendes bl.a. til arealforvaltning, klimaforskning, mineralefterforskning, naturbeskyttelse og projektering af anlæg og infrastruktur. Arbejdspladsen i Nuuk er præget af stor faglig bredde med inspirerende kolleger, der med et stærkt fagligt fundament samarbejder på tværs i et uformelt, åbent og multikulturelt miljø.

Ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlings-berettigede organisation. Personalebolig tilbydes efter gældende regler. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør. Tiltrædelse efter aftale, senest den 1. maj 2018.

Yderligere oplysninger

Du er velkommen til at høre nærmere om stillingen hos elektronik fagtekniker Frederik Sommer på tlf. +299 34 88 63 eller faggruppeleder Martin Olsen på tlf. +299 34 88 65. Se mere om Asiaq på www.asiaq.gl

Ansøgningsfrist

Ansøgningen skal være Asiaq i hænde senest tirsdag den 27. februar 2018. Mærk ansøgningen ”Tekniker” og vedlæg CV, samt relevante eksamenspapirer. Send ansøgningen til mailadressen: asiaq@asiaq.gl eller postadressen: Asiaq, Qatserisut 8, Postboks 1003, 3900 Nuuk, Grønland.

Se vejrdata fra bunden af Godthåbsfjorden

Det er nu muligt at se vejrdata fra Niaqornaa vejrstation, lokaliseret i den inderste del af Nuup Kangerlua, Godthåbsfjorden.

Vejrdata kan ses på Vejret Nu: http://vejr.asiaq.gl/#/station/Niaqornaa. Data opdateres en gang i døgnet (kl. 13.35 vintertid) og viser vejret det seneste døgn.

Vejrstationen blev etableret i et fælles forskningsprojekt http://www.asiaq.gl/da/kobling-mellem-hav-og-atmosfaere mellem Grønlands Klimaforskningscenter og Asiaq for at monitere vejret i den inderste del af fjordsystemet.

Vi håber også at data fra vejrstationen vil være til gavn for fiskere, fangere og lystsejlere.

Asiaq forskere bidrager til forskning i verdensklasse

Asiaq´s to forskere Jakob Abermann og Kirsty Langley har bidraget med datagrundlaget til en artikel, der er blevet optaget i vel nok et af verdens mest anerkendte og prestigefyldte tidsskrifter for videnskab: Nature – International weekly journal of science.

Forskningens hovedforfatter er Mette Bendixen fra Københavns Universitet og artiklen hedder: “Delta progradation in Greenland driven by increasing glacial mass loss”.

I modsætning til andre arktiske elv-deltaer, er de grønlandske elv-deltaer siden 1980’erne begyndt at blive større i takt med de seneste års stigende temperaturer. I artiklen har man bl.a.  analyseret 121 Grønlandske elv-deltaer, hvor man har sammenlignet historiske fly-foto af delta fra 1940’erne med billeder fra 1980s og meget nye satellit billeder fra 2010’erne.

I praksis betyder det, at elv-deltaer, som vi f.eks. kender det fra bunden af Kangerlussuaq fjorden, bliver stadig større, når gletsjerne giver øget afstrømning af smeltevand og når den havis frie periode bliver længere. Denne udvikling er interessant for lokalsamfundet og andre interessenter, da de ændrede tilgangsmuligheder ved elv-deltaerne kan give infrastrukturmæssige udfordringer og nye muligheder, både i de beboede- og fangstområder.

Forskning er en vigtig del af Asiaq´s arbejde og det er med stor glæde, at vi har modtaget meddelelsen om, at forskerholdets indsats er blevet optaget i Nature” – udtaler Direktør Bo Naamansen fra Asiaq. ”Det er meget vanskeligt at producere forskning af så høj international kvalitet, at det bliver optaget i Nature, det er derfor, at vi i dag kipper ekstra med det grønlandske flag for vore kollegaers bidrag til artiklen.”

Selve forskningen kan ses i den nedestående kortfilm:

http://www.undergroundchannel.dk/secret/19042312/0668dd99487ba752450938c0396c61cb

Artiklen “Delta progradation in Greenland driven by increasing glacial mass loss” publiceres i Nature – International weekly journal of science d. 5. oktober 2017.

(Foto: Nicolaj Krog Larsen)

Asiaq’s feltaktiviteter for sommeren 2017

2017 er et aktivt år for Asiaq, hvor vi bl.a. har mange feltaktiviteter indenfor jordbundsundersøgelser, kortlægning, vejrobservationer, vandressourcer og remote sensing. Vi vil her fortælle lidt om nogle af vores feltaktiviteter. Du kan også følge med på vores facebook-profil, når vi poster billeder fra de steder vi har arbejdet. 

I løbet af sommeren foretog Asiaq de årlige ajourføringer af de tekniske grundkort. Denne sommer er turen kommet til Paamiut, Qaqortoq, Narsaq, Nanortalik og Uummannaq, samt alle Uummannaqs og Upernaviks bygder. Dermed får bygderne en tiltrængt opdatering af grundkortet, hvor de sidst blev opdateret i 2009.

Ved grundkortajourføringerne måler vi blandt andet de nye veje, bygninger, master, kloakeringer, vandkraftsværks dæmninger og meget andet, således at grundkortet, som bl.a. bruges til bykort, arealsagsbehandling og andet teknisk arbejde, stemmer overens med hvordan byen ser ud. Som noget nyt vil vi bruge drone til at tage luftfoto af bygderne, som vi efterfølgende kan producere ortofoto ud fra. Samtidig med grundkortajourføringerne vil Asiaq bruge lejligheden til at optage 360 graders panoramabilleder i bygderne med et Google StreetView kamera.

I juli måned har Asiaq lavet tekniske målinger ved Nukissiorfiit’s vandkraftværk i Tasiilaq. Vi har målt vandføringen i kanalen mellem to søer, der udgør vandkraftværkets reservoirer, for at give bedre viden om hvor meget vand der ledes fra den ene sø til den anden.  Vandføringen kan styres af vandkraftværkets medarbejdere, som med den nye viden vil have et bedre overblik over hvordan vandressourcen bedst kan udnyttes.

Derudover har Asiaq feltaktiviteter i Zackenberg, Kobbefjord og på Diskoøen i forbindelse med forskningsprojekterne Greenland Ecosystem Monitoring og PROMICE. Asiaq har også haft kortlægningsaktiviteter i Maniitsoq, hvor man i stor grad har anvendt nye kortlægningsmetoder med remote sensing. Læs mere om forskningsprojekterne i www.asiaq.gl/forskningsprojekter.

 

Gletsjermonitorering ved hjælp af droner

I løbet af 2017 og 2018 skal Asiaq - støttet af Grønlands Forskningsråd - gennemføre et glaciologisk forskningsprojekt, hvor der gøres brug af UAV-teknologi (droner). Målet med projektet er at kvantificere sæsonbaserede og årlige volumenændringer ved Qassinnguit gletsjer i Kobbefjorden. Volumenændringerne anvendes til at analysere ændringer i gletsjerens massebalance og i tillæg skal projektet studere forandringer i gletsjerens udbredelse.

Gletsjeren monitoreres ved at gøre brug af en Sensefly Ebee drone. Dronen tager højtopløste billeder, som gennem en fotogrammetrisk proces afledes til en tredimensionel overflademodel (DSM) og ortofoto-mosaik. Resultaterne fra droneprojektet vil blive sammenlignet med glaciologiske undersøgelser, som Asiaq har udført gennem Greenland Ecosystem Monitoring-programmet (www.g-e-m.dk) ved Qassinnguit siden 2012.

Projektet består af fire feltkampagner, hvoraf den første blev gennemført 10. maj 2017. Der skal efter planen gennemføres droneoperationer i september 2017, maj 2018 og september 2018. De endelige resultater fra projektet forventes at foreligge i starten af 2019.

Feltarbejde i Qassinnguit, maj 2017.

Qassinnguit gletsjer, optaget fra første droneoptagelser.

Asiaq bidrager til GEM Annual Report Cards 2016

Asiaqs bidrag til Grønlands økosystemsmoniteringsprogram (Greenland Ecosystem Monitoring programme, GEM) er for nylig blevet anvendt i de såkaldte GEM Annual Report Cards for 2016.

Forskningsprogrammet blev igangsat i 1996 i samarbejde mellem danske og grønlandske forskningsinstitutioner. De længerevarende klimadata gør det muligt at lave en sammenligning af feltresultaterne for 2016 med en middelværdi for den længerevarende periode.

Asiaq er ansvarlig for GEM’s underprogram ClimateBasis ved alle GEM’s forskningslokaliteter samt for underprogrammet GlacioBasis i Nuuk. Data fra vores programmer resulterede i 4 ud af 11 bidrag i de seneste Report Cards for 2016.

En af artiklerne beskriver ændringen af de gennemsnitlige lufttemperaturer og indflydelsen på økosystemet. Et andet highlight viser, hvordan en drastisk temperaturændring kombineret med voldsom regn, kan starte en slushflow lavine. Derudover har man ud fra GEM-resultater estimeret lokale gletscheres massetab i Grønland.

Kobbefjord efter slushflow lavine. Billedet tilhører GEM GeoBasis.

Igaliko hjem vist i det nye Google Earth

Google introducerede et helt nyt version af Google Earth – på internettet og Android – tidligere i denne uge. Den nye Earth har fået væsentlige visuelle og funktionelle opgraderinger efter 2 års forberedelse, som ifølge Google ’giver dig mulighed for at se og opleve verden og hvordan det hele hænger sammen.’

En af funktionerne er ’Home’ projektet, som giver dig mulighed for at zoome fra rummet helt ind i folks hjem i nært sagt alle afkroge af verden. I denne Historie er Malene Egede fra Igaliku, Sydgrønland, hovedrolleindehaver. Historien og billederne beretter om tilværelsen på et isoleret fåreholdersted i Sydgrønland.

Siden 2014 har Asiaq med Visit Greenland og Air Greenland samarbejdet med Google, for at optage byer og bygder i hele Grønland med Google Street View Trekker, et mobilt kamerasystem, det tager billeder i alle retninger. Takket være internettjeneste Streetview kan alle med få klik tage på virtuelle ture på hele kysten, og vi kan udbrede kendskabet til Grønland globalt. Indtil i dag har Asiaq med hjælp fra mange frivillige kortlagt 44 byer og bygder i Grønland, heriblandt denne fantastiske historie som viser Malene Egede’s traditionelle hjem i Igaliko.

Malene Egede i This is my home, Google Earth

Når sneen tiltrækker de nysgerrige

Asiaq siger velkommen til vores praktikant, Steffen Ringsø Nielsen, som læser Arktisk Teknologi med Anlæg & Råstoffer som linjefag. Steffen, studerer på 7’ende semester og skal afslutte uddannelsen i januar 2018. Steffen synes at Asiaq arbejder med mange spændende projekter og naturvidenskabelige feltaktiviteter, hvilket gjorde Asiaq et oplagt sted til hans praktikophold. Senest deltog han i feltarbejdet ved Asiaq’s forskningsstation i Kobbefjorden ved Nuuk, hvor de skulle indsamle data om snemængden samt lave snetakseringer.

Siden ingeniørstudiet startede i 2001 i Sisimiut, har Asiaq hvert år haft arktisk-ingeniørpraktikanter. Praktikopholdet afholdes i tæt samarbejde med Center for Arktisk Teknologi, hvor praktikanten bl.a. får kendskab til de forskellige områder, som Asiaq arbejder med.

Dertil har Asiaq hvert år en enkelt kontorlærling og elektronik fagtekniker som lærling.

Asiaq - Greenland Survey tager sig af forsknings- og infrastrukturelle projekter samt uddelegerer viden om det arktiske klima, jordbundsforhold, kortlægning og vandressource ud fra undersøgelser og opmålinger i Grønland. Asiaq har over 60 års erfaring, hvilket giver vores samarbejdspartnere, kunder og det grønlandske folk, adgang til unik viden og data.

Steffen på vej til feltarbejde