NunaGIS aamma NIN pillugit

NunaGIS aamma NIN pillugit

On NunaGIS-imi Kalaallit Nunaannut tamarmut internetikkut (WebGIS-ikkut) nunalerinermik paasissutissat katersorneqarlutik saqqummersinneqartarput. Tassani illoqarfinnut nunaqarfinnullu takussutissiissutitut nunap assingi aamma nunap assingi annikitsortalersukkat timmisartumiillu assilisat takusinnaavatit.  

Asiap NunaGIS-imi pisortani oqartussaasoqarfinnit paasissutissat katersorpai. Nunap assinginut ilaliullugit timmiaqarfiit mianersuuttariallit, tuttut angalaarfii, piniariartarfiit, illut eriagisariallit il.il. pillugit paasissutissat takusinnaavatit.  

Nunaminernik Inniminnikkanik Nalunaarsuiffimmiipput (NIN-imi) nunami nunaminertanik atugassiissutaasut pillugit paasissutissat. Nalunaarsuiffik NunaGIS-imut ilaavoq. Asiap teknikkikkut ingerlatsineq saqqummersitaqartarnerlu isumagisarpai, tassaappulli kommunit nalunaarsuinermut sulianillu isumaginninnermut akisussaaffeqartut. 

Kommunit ataasiakkaat nittartagaanni internetikkut toqqaannartumik innuttaasut suliffeqarfiillu qinnuteqarsinnaapput. Innersuutigineqarpoq www.nunagis.gl. Nunap assingi uani nassaassaapput: uani.

 

E-mail: gis@asiaq.gl