Elektronikteknikerimik misilittagalimmik Asiap sullivianut

Elektronikteknikerimik misilittagalimmik Asiap sullivianut

Asiaq, Grønlands Forundersøgelser, søger en tekniker med evner indenfor elektronik, IT og kommunikation, samt stor lyst til feltarbejde.

Neqeroorutigisinnaavarput suliffik unamminartortalik ukuninngalu suliassaqarfiusoq: Silap pissusaanik aamma ermit pillugit ilisimatusarnermi nammineq uuttortaasarfinnik sullissineq ineriartuinerlu, taakkua illoqarfinni aamma sermersuaq qanillugu nunami qanilliuminaatsuni inissisimapput. Nunanit tamalaaneersut Kalaallit Nunaanni pinngortitarsuaq alianaalluinnartoq aallaavigalugu suleqatigissavatit. 

Suleqatigiit ukuninnga suliaqartut suleqatigissavatit  Ermit pillugit ilisimatusarneq, Silap pissusai Avatangiisillu, taakkunanilu suliaqartuupput elektronikimik immikkut suliaqartartut, ilisimatusarfinni ilinniagaqarsimasut ilisimatusartullu. Kalaallit Nunaat tamakkerlugu suliaqarfigisarparput, Qaanaamiit Avannaanut, Nuna Eqqissisimatitamit Kujataani Nanortalimmut. Inuit ikittuinnaat sumiiffiit misigisaqarfigisartagaat  ornigullutit suliaqarfigiartortassavatit, paasissutissanik katersillutit aamma silap pissusaanik aamma ermit pillugit ilisimatusarnermi uuttortaasarfinnik sullissillutit. Ukiup sinnerani paasissutissat pitsaassusaat misissoqqittarpagut, suliaralugit avammullu ingerlateqqittarlugit, quersuagut immersoqqittarlugit tullissaanillu sumiiffinnik ornigulluni suliaqarfiusussaq piareersartarparput.  

Teknikeritut dataloggerit nutaaliaasut aamma uuttortaalluni atortut aqquteqanngitsut atorlugit Nuummi allaffitsinnik attaveqaqateqartartut suliarissavatit, aamma atortut ikkussuutatit suliaqarfitillu teknikkikkut uppernaasersortassavatit.  Taamaattumik naatsorsuutigaarput programmeriineq, attaveqaatinik (netværkskommunikation) aamma teknikkikkut uppernarsaasersuineq, diagramminik titartaasinnaaneq (diagramtegning) suliarisinnaagitit. Aammattaaq iluaqutaassaaq saviminernik suliaqarsinnaaguit, uuttortaasarfitsinni atortussanik napparutinik karsinillu sullivipput katiterilluni suliaqartarmat.

Allattariarsorlutit oqaluinnarlutillu paasiuminarsarsinnaanerit pikkoriffigissavat aamma timikkut qasujaallutit piginnaasaqarluassaatit qutsissutsinillu qunugisaqarnak. Elektronikteknikerisut imaluunniit assingusumik ilinniagarsimanissat aamma sivikinnerpaamik ukiuni tallimani sulinermik misilittagaqarsimassallutit. Kalaallit Nunaat pillugu ilisimasaqassaatit soqutigisaqarlutillu. Aammattaaq tuluttoorsinnaanissat iluaqutaassaaq.

Asiaq Namminersorlutik Oqartussat ataanni suliffeqarfiuvoq namminersortitaq nunamilu avatangiisinut tunngasut pillugit sumiiffimmik aallaaveqartumik paasissutissat pillugit paasissutissanut, ilisimasanut piginnaasanullu Kalaallit Nunaanni qitiusoqarfittut pingaarutilimmmik inissisimaffeqartoq. Asiap piginnaasai nunaminertanik aqutsinermi, silaannaap pissusaanik ilisimatusarnermi, aatsitassanik ujaasinermi, pinngortitamik illersuinermi aamma sanaartugassanik aamma attaveqaatit atortulersuutinillu pilersaarusiornermi atorneqartarput. Qullersaqarfipput Nuummiittoq suliatigut assigiinngissitertunik tunniusimalluartunillu sulisoqarpoq, suliniutinullu avatangiisini qeratanngitsumik, ammasumik suliaqarfiillu akimorlugit suleqatigiilluinnartunik.

Atorfinitsitaanermi atugassarititaasut

Aningaasarsiat atorfinitsitaanermilu atugassarititaasut pissapput Namminersorlutik Oqartussat kattuffiullu attuumassuteqartup akornanni allaffissornermi pisortat pillugit isumaqatigiissutit naapertorlugit, ilaatigut atorfininnermi soraarnermilu angalanerit aammalu nuunnermi pigisat nassiunneqarnissaat pisinnaallutik.