Ydelser

Ydelser

Asiaqs kerneopgaver er at indsamle, opbevare, analysere og formidle data vedrørende det fysiske (ikke-levende) miljø i Grønland. Vores data stammer fra kortlægninger af byer, bygder og udvalgte dele af det åbne land, målinger af vandressourcer, klima og aktuelt vejr samt anlægstekniske forundersøgelser.

Asiaq deltager desuden i forskning der udføres i Grønland.

En primær opgave for Asiaq er at levere samfundet pålidelige og kvalitetssikrede data samt at informationerne er let tilgængelige. Denne viden stilles til rådighed for embedsmænd i Grønlands Selvstyre, kommunale forvaltere, samt rekvirenter fra mineindustri, virksomheder og den grønlandske befolkning.

Asiaq har moderne måleudstyr og gør intensivt brug af avancerede faglige softwareområder.

Den årlige bevilling fra finansloven dækker de opgaver, der er beskrevet i vores ydelseskatalog. Dertil kommer de initiativer der står i denne handlingsplan. Andre ydelser udføres mod betaling fra offentlige og private rekvirenter. Asiaq søger og modtager også midler fra udviklings- og forskningsfonde.

Ydelser