Bathymetri

Bathymetri

Vi kan udføre pejling i søer og kystnære områder. Ud fra pejleresultaterne kan vi levere et kontureret kort eller digital terrænmodel over bundtopografien. Produkterne anvendes typisk til projektering og vurdering af anlægsprojekter så som havneanlæg, vandkraftværker og kloakudløb.

Termen ”pejling” dækker i opmålingsmæssige sammenhænge hos Asiaq over søopmåling (se figur). Pejlekonceptet er en kombineret opsætning af GPS, ekkolod og en bærbar computer monteret på en gummibåd eller båd.

Kontaktperson: Alexander Helland