Ekstreme events

Ekstreme events

Mellem d. 9. april og 11. april 2016 var der i Kobbefjord kraftig nedbør (ca 30 mm), en imponerende temperaturstigning og usædvanligt varme temperaturer (op til 18.1 °C). Inden for 24 timer steg vanddybden i Badesø i Kobbefjord med 0.85 m og nåede dermed sit næsthøjeste niveau i hele måleperioden. Som en konsekvens af den kraftige regn, den pludselige temperaturstigning og en sandsynligvis ustabil snepakke, observerede vi flere ’slush flows’, defineret som en ’mudflow-lignende’ strøm af vandmættet sne. Forudsætningerne herfor er kraftig nedbør og høje temperaturer. Sådanne ekstreme events er en fare for infrastrukturen og sammen med den igangværende opvarmning i Grønland er der indikationer på, at frekvensen stiger. Målet for projektet, finansieret af Grønlands Forskningsråd, er derfor at (I) kvantificere ekstreme events i Vestgrønland og beskrive de forhold, der forårsagede dem og at (II) vurdere potentialet af remote sensing-metoder til at bestemme den rummelige udbredelse af hændelsen i april 2016. Når (I) og (II) er besvaret, kan vores længere klimatidsserier bruges til at vurdere gentagelsesperioderne. Projektet udføres i samarbejde med NORUT, http://www.norut.no

Figur: Eksempel på et billede med blik over Badesø, Kobbefjord taget med et automatiseret kamera. Venstre: før hændelsen, højre: efter. Kilde: GeoBasis, GEM.