Asiaq bidrager til GEM Annual Report Cards 2016

Asiaq bidrager til GEM Annual Report Cards 2016

Asiaqs bidrag til Grønlands økosystemsmoniteringsprogram (Greenland Ecosystem Monitoring programme, GEM) er for nylig blevet anvendt i de såkaldte GEM Annual Report Cards for 2016.

Forskningsprogrammet blev igangsat i 1996 i samarbejde mellem danske og grønlandske forskningsinstitutioner. De længerevarende klimadata gør det muligt at lave en sammenligning af feltresultaterne for 2016 med en middelværdi for den længerevarende periode.

Asiaq er ansvarlig for GEM’s underprogram ClimateBasis ved alle GEM’s forskningslokaliteter samt for underprogrammet GlacioBasis i Nuuk. Data fra vores programmer resulterede i 4 ud af 11 bidrag i de seneste Report Cards for 2016.

En af artiklerne beskriver ændringen af de gennemsnitlige lufttemperaturer og indflydelsen på økosystemet. Et andet highlight viser, hvordan en drastisk temperaturændring kombineret med voldsom regn, kan starte en slushflow lavine. Derudover har man ud fra GEM-resultater estimeret lokale gletscheres massetab i Grønland.

Kobbefjord efter slushflow lavine. Billedet tilhører GEM GeoBasis.