Når sneen tiltrækker de nysgerrige

Når sneen tiltrækker de nysgerrige

Asiaq siger velkommen til vores praktikant, Steffen Ringsø Nielsen, som læser Arktisk Teknologi med Anlæg & Råstoffer som linjefag. Steffen, studerer på 7’ende semester og skal afslutte uddannelsen i januar 2018. Steffen synes at Asiaq arbejder med mange spændende projekter og naturvidenskabelige feltaktiviteter, hvilket gjorde Asiaq et oplagt sted til hans praktikophold. Senest deltog han i feltarbejdet ved Asiaq’s forskningsstation i Kobbefjorden ved Nuuk, hvor de skulle indsamle data om snemængden samt lave snetakseringer.

Siden ingeniørstudiet startede i 2001 i Sisimiut, har Asiaq hvert år haft arktisk-ingeniørpraktikanter. Praktikopholdet afholdes i tæt samarbejde med Center for Arktisk Teknologi, hvor praktikanten bl.a. får kendskab til de forskellige områder, som Asiaq arbejder med.

Dertil har Asiaq hvert år en enkelt kontorlærling og elektronik fagtekniker som lærling.

Asiaq - Greenland Survey tager sig af forsknings- og infrastrukturelle projekter samt uddelegerer viden om det arktiske klima, jordbundsforhold, kortlægning og vandressource ud fra undersøgelser og opmålinger i Grønland. Asiaq har over 60 års erfaring, hvilket giver vores samarbejdspartnere, kunder og det grønlandske folk, adgang til unik viden og data.

Steffen på vej til feltarbejde