GlacioBasis Nuuk

GlacioBasis Nuuk

Underprogrammet GlacioBasis er derfor en ny tilføjelse til det traditionelle GEM-setup i NERO, som vi mener er afgørende for at skabe sammenlignelige glaciologiske moniteringsnetværk. Masse- og energibalance, gletsjerdynamik og discharge-tidsserier skal indsamles på en gletsjer i Kobbefjords opland. Resultaterne videregives til internationale netværk og udgør en vigtig komponent i GEM-fællesskabet. Projektet finansieres af Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet og udføres i samarbejde med GEUS (www.geus.dk).
 

Superimposed Ice