Strategi og visioner

Strategi og visioner

Asiaq mission kan læses i Landstingsforordningen og den er udgangspunkt for Asiaqs vision, der i øvrigt afstemmes med interessenter i det grønlandske samfund. Formålet er løbende at afdække de samfundsmæssige behov for viden inden for Asiaqs arbejdsområder for tidsrum, der er længere en den treårige Handlingsplanen, fx 7 år. Asiaq sigter p.t. efter: 

·         Grønlandsk videns- og rådgivningscenter, der også når ud til den enkelte borger 

·         International anerkendt dataholder for grønlandske data fra de fysiske omgivelser 

·         Kompetente medarbejdere, der kan styrke viden og vækst i det grønlandske samfund 

·         Flere projekter med lokale og eksterne partnere. 

Strategiske sigtelinjer 

Strategien for at udmønte visionen revideres hver 3. år før fornyelsen af Handlingsplanen:  

·         Udbygge samarbejde med potentielle rekvirenter, så vores viden kan udnyttes til vækst i det grønlandske samfund 

·         Være mere opsøgende mht. rådgivning af myndigheder i spørgsmål, hvor det fysiske miljø har samfundsøkonomisk betydning 

·         Være mere attraktiv som partner, også for danske institutioner som KMS, DMI, GEUS og DTU 

·         Sikre vores deltagelse i internationale udviklings- og forskningsprojekter med relevant videnoverførsel, inden for geografiske data, hydrologi og klima samt indhente fondsmidler 

·         Asiaq skal være en attraktiv arbejdsplads, hvor ansvar og sociale værdier er bærende.