Om Asiaq

Om Asiaq

Asiaqs formål og opgaver er fastlagt i Landstingsforordning nr. 18 af 28. oktober 1993 om Misissueqqaarnerit/Grønlands Forundersøgelser.  

Asiaq er en nettostyret virksomhed under Departementet for Boliger, Natur og Miljø. 

I følge Landstingsforordningen er Asiaq ansvarlig for at have viden på et højt internationalt niveau, der gør det muligt for det grønlandske samfund at planlægge og udnytte de fysiske omgivelser og resurser. Asiaq bidrager således til udviklingen af et selvbærende grønlandsk samfund.  

Asiaqs kerneopgaver er at indsamle, opbevare, analysere og formidle data vedrørende det fysiske (ikke-levende) miljø i Grønland. Vores data stammer fra kortlægninger af byer, bygder og dele af det åbne land, målinger af vandresurser, klima og aktuelt vejr samt anlægstekniske forundersøgelser.
Asiaq deltager desuden i forskning der udføres i Grønland. 

Årsrapport 2014

Årsrapport 2015

Årsrapport 2016

Om Asiaq

Asiaqs hovedbygning

 

Om Asiaq

Asiaqs værksted