Forskningsstation Zackenberg

Forskningsstation Zackenberg

                                                     

            

Forskningsstation Zackenberg - Finansieret af den danske Energistyrelse 

            

ZERO, Zackenberg Ecological Research Operation, er en del af det grønlandske måleprogram kaldet GEM, Greenland Ecosystem Monitoring.

            

Forsøgsområdet for ZERO (74º28’ N, 20º34’ W) blev opført i 1995 og er ejet af Asiaq gennem Grønlands Selvstyre. Zackenberg er placeret i Nordøstgrønland, ca. 25km vest for Daneborg.
            Et omfattende tværfagligt moniteringsprogram undersøger effekten af klimavariationer og forandringer på de terrestriske og marine økosystemer. Desuden bliver processpecifikke forskningsprojekter gennemført. ZERO består af fem underprogrammer: KlimaBasis, BioBasis, GeoBasis, GlacioBasis og MarinBasis.

            

Asiaq er ansvarlig for underprogrammet KlimaBasis, som undersøger klimaet og hydrologien i Zackenberg. Kernen af programmet bygger på adskillige automatiske målestationer. De vigtigste klimaparametre er målt med dobbeltbestykning på to master, placeret i Zackenberg-dalen, med uafhængig strømforsyning. Denne opsætning sikrer en kontinuert tidsserie i et meget udfordrende miljø. En hydrometrisk målestation er placeret ved Zackenberg-floden, hvor gentagne oversvømmelser forekommer. Manuelle vandføringsmålinger bliver foretaget over sommeren, hvilket giver mulighed for beregning af en afstrømningstidsserie ved hjælp af Q/h-relationer.

            

De indsamlede data bliver på årsbasis grundigt kvalitetskontrolleret og er frit tilgængelige via denne database.

            

Aktiviteterne i Zackenberg bliver koordineret via ZERO, hvor følgende institutioner er Asiaqs samarbejdspartnere:
            - Institut for Bioscience, Aarhus Universitet
            - Institut for Geografi og Geologi, Københavns Universitet
            - De Nationale Geologiske Undersøgelse for Danmark og Grønland (GEUS)
            - Grønlands Naturinstitut
            Aktiviteterne er bl.a. finansieret af:
            - Grønlands Selvstyre
            - Energistyrelsen
            - Miljøstyrelsen
            - Aage V. Jensen-fonden

            Du kan finde mere information om ZERO her.
             
Zackenberg