Aerosoler og Klima

Aerosoler og Klima

Dette projekt er støttet af Energistyrelsen i Danmark og fokuserer på forurenende stoffer og deres indflydelse på klimaet i et højarktisk område. Dette undersøges i detalje ved Villum Research Station (VRS) ved Station Nord i Nordgrønland. Aerosoler og de dertil knyttede klimarelevante, atmosfæriske parametre bliver moniteret simultant på dette sted. Der benyttes veletablerede kvalitetskontrolrutiner for at tilvejebringe et grundlag for forståelsen af de komplekse koblinger mellem globale ændringer i den kemiske sammensætning af atmosfæren og klimaet. Projektet udføres i samarbejde med Aarhus Universitet.   

Aerosol Climate

Klimastation ved Station Nord