Superimposed Ice

Superimposed Ice

I et projekt støttet af Grønlands Forskningsråd vil vi (I) kvantificere islinsedannelse og dens relevans for overflademassebalancen for en grønlandsk gletsjer, (II) kvantificere drivkraften for islinsedannelse og (III) undersøge de atmosfæriske processer der fører til nedbrydning af disse. Til dette formål vil vi benytte veletablerede og detaljerede måle- og modelleringsteknikker.

Vores primære forskningsområde vil være den relativt let tilgængelige gletsjer i nærheden af Nuuk i Vest-Grønland, hvor nuværende monitering udgør det ideelle grundlag for at undersøge islinsedannelse i et skiftende klima. Projektet bliver udført i samarbejde med GEUS (www.geus.dk).    

 

Superimposed Ice

Forskningsområdett i Kobbefjord