Forskningsprojekter

Forskningsprojekter

Asiaq er partner i Greenland Ecosystem Monitoring (GEM) der er et integreret og langsigtet forskningsprojekt om økosystemers effekter og feedback af klimaændringer i Arktis.  

Asiaq er ansvarlig for klimamålingerne ved forskningsstationerne i Nuuk Basic (nær Nuuk) og Zackenberg (Nordøstgrønland). Energistyrelsen i Danmark finansierer aktiviteterne ved Nuuk, mens Grønlands Selvstyre finansierer Asiaqs aktiviteter ved Zackenberg.  

De andre programmer ved stationerne håndteres af Grønlands Naturinstitut, Aarhus Universitet, Københavns Universitet og GEUS. 

Udover disse projekter er Asiaq deltager i et projekt vedrørende udviklingen af indlandsisens randzone, en problematik der også er relevant for størrelsen af vandressourcer med direkte afstrømning fra indlandsisen. 

Forskningsprojekter