NunaGIS og NIN

NunaGIS og NIN

I NunaGIS samles og publiceres geografisk information for hele Grønland på internettet (WebGIS). Her kan du se oversigtskort og detaljerede kort og luftfotos over byer og bygder.  

Asiaq samler data fra offentlige myndigheder i NunaGIS. Sammen med kortene kan du se oplysninger om følsomme fugleområder, vandrende rensdyr, jagtdistrikter, bevaringsværdige bygninger mv. 

Grønlands Arealregister / Nunaminernik Inniminnikkanik Nalunaarsuiffik (NIN) indeholder oplysninger om landets arealtildelinger. Registret er en del af NunaGIS. Asiaq står for den tekniske drift og publicering, men det er kommunerne, der har ansvaret for registrering og sagsbehandlinger. 

Borgere og virksomheder kan ansøge online på de enkelte kommuners hjemmesider. Jf. www.nunagis.gl. Selve kortene finder du her.

 

E-mail: gis@asiaq.gl 

NunaGIS