Kort og geografiske informationer

Kort og geografiske informationer

Vi kortlægger Grønlands byer, bygder og det åbne land, til brug for den offentlige forvaltning, forskning, virksomheder og borgere.
Vi leverer luftfoto, kort og geodata på både digital form og på papir. 

Vi tilbyder rådgivning, undervisning og support i anvendelsen af vores kort og geodata, Geografiske Informations Systemer (GIS), NunaGIS, Arealregistret NIN, GIS-værktøjet MapInfo og Remote Sensing

Digitale kort og GIS

Hvad kan kort og geodata bruges til? 

·         Arealplanlægning og arealforvaltning i Selvstyret, kommuner og virksomheder. 

·         Ledningsregistrering hos forsyningsvirksomheder som Tele og Nukissiorfiit. 

·         Projektering af bygge- og anlægsprojekter til eksempelvis råstofudvinding. 

·         Styring af infrastruktur, transport og logistik. 

·         Forskning indenfor miljø, klima, kultur og historie. 

·         Turistkort, friluftsliv og vejvisere. 

·         Redningsberedskab og sejladssikkerhed. 

Geodata 

Geodata er betegnelsen for data, der henviser til et bestemt sted eller geografisk område. Fx. geografiske koordinater, adresser, registre eller lignende. Geodata vises typisk på kort. 

Et Geografisk Informations System (GIS) er et værkstøj man kan bruge til at:
- Indsamle data ved kortlægning eller opbygning af registre.
- Måle og beregne data i dets fysiske udstrækning (længde, areal o.l.) samt i tid.
- Overvåge og observere natur, miljø samt dyr og menneskers aktiviteter.
- Organisere de indsamlede data, sætte dem ind i en sammenhæng eller model
- Vise og præsentere kort og geodata.
- Træffe beslutninger på baggrund af modeller og analyser. 

Med et GIS værktøj, fx MapInfo, kan du selv arbejde videre med Asiaqs digitale data. 

Kort og geoinfo