Vandressourcer

Vandressourcer

 

Asiaq har stor erfaring og viden indenfor vandressourcer i bred forstand i Grønland.  

Vi kan hjælpe dig med at afdække dit behov for hydrologiske data, foretage målinger i felten samt analysere de indsamlede data uanset om dit projekt omhandler bestemmelse af middelvandstanden ved en kommende havn, miljøvurdering af et mineprojekt eller etablering af et vandkraftværk, 

Vi har lange kontinuerlige tidsserier af hydrologiske måledata fra hele Grønland i vores arkiv. Du er velkommen til at henvende dig for at høre, om vi allerede har data fra det område du er interesseret i.  

I kraft af vores erfarne medarbejdere har vi stor lokal viden fra hele Grønland, som kan være til gavn for dig eller din virksomhed når du fx skal opstille en ny hydrologisk station. Asiaq har stor erfaring i at afklare hvor meget vand der er tilgængeligt på en lokalitet fx til brug for vandforsyning eller vandkraft. 

Vandressourcen størrelse bestemmes ved hjælp af automatiske hydrologiske målestationer og vandføringsmålinger. Vi har stor erfaring med opstilling og drift af hydrologiske stationer, ligesom vi er eksperter indenfor kvalitetssikring, afrapportering og analyser af hydrologiske data.  

Vi har udstyr der kan måle under alle forhold, både i små vandløb og i store elve.
Mange steder i Grønland er en stor del af vandressourcen smeltevand fra lokale gletsjere eller indlandsisen. Asiaq kan hjælpe med at måle isens bevægelse eller gletsjerens massebalance. 

Der eksisterer oplands- og spærrezonekort for alle de nuværende drikkevandssøer i Grønland. Asiaqs hydrologer har stor erfaring og ekspertise i vurdering af oplands- og spærrezonegrænser og kan derfor være behjælpelige med fastlægge dem. 

For mange lokaliteter i Grønland leverer DMI tidevandsmodeller, men har du brug for at kende præcise tidevandsforhold for en lokalitet, kan Asiaq hjælpe med opsætning af udstyr til måling af tidevandet, samt analysere data med henblik på at bestemme middelvandstand, tidevandsekstremer med videre.  

Vandressourcer

Ydelser

·         Levering af historiske hydrologiske data 

·         Analyser af historiske hydrologiske data 

·         Afklaring af behov ved opstilling af nye stationer 

·         Bygning, opstilling og drift af hydrologiske målestationer 

·         Kvalitetssikring og afrapportering af data fra hydrologiske målestationer 

·         Vandføringsmålinger 

·         Udarbejdelse af Q/h-relationer 

·         Vurderinger af vandressourcens størrelse 

·         Udarbejdelse af oplands- og spærrezonekort 

·         Måling af tidevand 

·         Bestemmelse af middelvandstanden på en given lokalitet med tidevand 

·         Gletsjermonitering 

For mere information, kontakt Dorthe Petersen

 Vandressourcer