Klima og vejr

Klima og vejr

Asiaq driver i samarbejde med Mittarfeqarfiit en række klimastationer på Grønlands vestkyst. På klimastationerne måles der på nuværende tidspunkt følgende:  

·         Lufttemperatur 

·         Luftfugtighed 

·         Lufttryk 

·         Nedbør 

·         Solindstråling 

·         Vindhastighed 

·         Vindretning 

·         UVB (på udvalgte stationer) 

Klimadata fra stationerne i Grønland vises i samarbejde med Mittarfeqarfiit og DMI løbende på vores vejrhjemmeside: Vejret nu

Vi har lange kontinuerlige tidsserier af klimaparametre fra hele Grønland i vores klimaarkiv. Du er velkommen til at henvende dig til os for at høre, om vi ligger inde med data fra netop det område du har interesse i. Vores klimadata rekvireres af borgere, forskere, studerende, institutioner, rådgiverbranchen, den offentlige administration mv. 

I kraft af vores stabile og dygtige medarbejdere har vi stor lokal viden i hele Grønland, som kan være til gavn for dig eller din virksomhed når du fx skal opstille en ny klimastation. Asiaq har stor erfaring med opstilling og drift af klimastationer, ligesom vi er eksperter indenfor kvalitetssikring, afrapportering og analyser af klimadata. I forbindelse med opstilling af nye stationer, kan vi hjælpe med at klarlægge din virksomheds behov, så de rette klimaparametre måles i forhold til formålet, fx til input til miljøvurdering og baseline studier af mineprojekter, anlæggelse af lufthavn, vurdering af laster på transmissionslinjer etc.  

Ydelser

·         Levering af aktuelle klimadata 

·         Levering af historiske klimadata 

·         Analyser af klimadata 

·         Afklaring af behov ved opstilling af nye stationer 

·         Bygning, opstilling og drift af klimastationer 

·         Kvalitetssikring og afrapportering af data fra klimastationer 

For mere information, kontakt Dorthe Petersen

Klima og vejr