Jordbund mv.

Jordbund mv.

Asiaq tilbyder vurdering af jordbundens egenskaber og bæreevne i forbindelse med bygge- og anlægsopgaver. Der kan spares mange penge og tid i byggeprojekter, hvis alle aspekter omkring jordbunden vurderes tidligt i planlægningsforløbet.  

Med geofysiske målemetoder kan vi kortlægge jordbundens laggrænser, lokalisere fjeld- og grundvandsspejlet, finde beliggenheden af evt. permafrost, lokalisere nedgravede rør, ledninger o.l. Endvidere kan der foretages en vurdering af fjeldkvalitet samt relativ trykstyrke og holdbarhed af materialer. 

Geotekniske metoder giver oplysninger om jordbundstype, kornstørrelse, vandindhold, bæreevne i løsjord, sprækker og svaghed i fjeldet. Det er vigtige oplysninger når det skal bygges boliger, veje, havne, lufthavne mv. 

Asiaq har derudover et omfattende arkiv med ca. 30.000 bundundersøgelser og geotekniske rapporter med anlægstekniske vurderinger fra hele Grønland. 

Ydelser:

·         Bundundersøgelser 

·         Jordtyper 

·         Måling af jordens bæreevne 

·         Måling af grundvandstand 

·         Trykstyrke af fjeld og beton 

·         Dybde til grundfjeld 

·         Kvalitet af fjeld 

·         Rådgivning og rapport 

For mere information, kontakt Martin Nauta

 Jordbund mv