Frie geografiske data for de grønlandske byer og bygder

Frie geografiske data for de grønlandske byer og bygder

Frie geografiske data for de grønlandske byer og bygder

Naalakkersuisut og Inatsisartut har besluttet at frisætte grundkortene for de grønlandske byer og bygder, således at ajourføring og distribution af disse bliver finansieret over finansloven og ikke som hidtil, delvist betalt af brugerne.

Denne beslutning har effekt fra 1. januar 2018.

Med frisættelsen af offentlige geodata følger forventningen om en positiv effekt på samfundsøkonomien i form af øget vækst og en mere effektiv offentlig opgavevaretagelse. Beslutningen forventedes derfor at medføre en gevinst for private virksomheder og offentlige organisationer, der efter frisættelsen frit vil kunne hente og anvende grundkortene.

Hvilke geodata er frie?

De frie geodata er:

  • Vektorkort over byer og bygder (grundkortet)
  • Rasterkort som oversigtskort i målestokken 1:5.000
  • En højdemodel over byer og bygder (detaljerede informationer om højdeforholdene)
  • Ortofoto over byer og bygder (luftfoto)

Asiaqs historiske data, kloakkort samt printede eller speciale produkter er ikke frie geodata, og disse skal brugerne stadig betale for.

Du kan læse mere om de frie grundkort på dette link:

http://naalakkersuisut.gl/da/Naalakkersuisut/Nyheder/2018/02/260218-Gratis-grundkort

Hvor kan du hente de frie geodata?

Data kan downloades fra Asiaqs ftp server ved brug af følgende adgangsoplysninger:

  • Adresse:  ftp.asiaq.gl
  • Brugernavn: Asiaqs_grundkort
  • Adgangskode: *ingen adgangskode*  ( du skal ikke skrive noget i feltet)

Data skal downloades ved brug af en det er kaldes en ftp klient. En gratis mulighed er Filezilla, der kan downloades fra https://filezilla-project.org

I Filezilla indtastes ftp serverens oplysninger som vist nedenfor, hvorefter der trykkes på ”Quickconnect”.

Derefter ses serverens indhold i den højre side, og den lokale computers indhold til venstre. Data kan nu frit kopieres fra ftp serveren.

Vektordata ligger i formaterne DGN, DWG, TAB. Desuden er der ortofotos i ECW format. Rasterdata ligger i PDF format.

På et senere tidspunkt vil vi have en mere brugervenlig løsning klar til at hente data.