Nye digitale kort over Grønland

Nye digitale kort over Grønland

Et ambitiøst projekt om at fremstille et nyt digitalt topografisk kort over Grønland baseret på satellitdata er begyndt med et pilotprojekt til testmetoder, udvikling af relevante specifikationer og vurdering af produkterne. Denne pilotundersøgelse fokuserer på 4 områder omkring Grønland; Disko Bay i vest, Narsaq i syd, Tasiilaq i øst og Zackenberg i nordøst. Den nye digitale højdemodel (DEM) produceres af Airbus DS ved hjælp af data fra deres flåde af optiske satellitter med høj opløsning, i samarbejde med DHI GRAS A / S.
Asiaq har været involveret i mange aspekter af pilotprojektet. 

Især vores data arkiv og lokal viden har været uvurderlige ved valideringen af de nye DEM'er og vektordata (kystlinje, floder, søer mv.).

Projektet føres af Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE), http://sdfe.dk/saadan-arbejder-vi-med-data/groenland-og-faeroeerne/