Undersøgelser af bevægelser af jordoverflade i Qaanaaq v.h.a remote sensing

Undersøgelser af bevægelser af jordoverflade i Qaanaaq v.h.a remote sensing

Et af hovedformålene med forundersøgelserne i Qaanaaq i sommeren 2017 er at gennemføre geotekniske boringer til vurdering af permafrostforholdene og de funderingstekniske forhold i området. Der har I medierne været fokus på at husenes fundamenter sætter sig, men der findes meget lidt konkret information om problemet. Det vil derfor være af stor værdi for planlægningen af borearbejdet – og dermed udbyttet af feltarbejdet – at få udpeget områder med særlige udfordringer i relation til bevægelser i jordoverfladen. En sådan klassifikation ville hjælpe os til at fokusere undersøgelserne i områder med de største problemer.

En sådan klassifikation kan gennemføres gennem Asiaq på basis af remote sensing data, men har ikke tidligere været forsøgt i Grønlandske byområder. I et samarbejde mellem ARTEK, Gamma Remote Sensing og Asiaq gennemføres et studie af disse metoders anvendelighed i en Grønlandsk kontekst, med fokus på Qaanaaq lokaliteten.

Konkret er der tale om to forskellige metoder: 1) analyse af terrænmodeller baseret på gentagne fotoflyvninger og tilhørende opmålinger af fikspunkter i terrænet, og 2) anvendelse af satellit-baserede DInSAR data.

Projektets øvrige partnere:

DTU BYG (http://www.dtu.dk/service/telefonbog/person?id=11189&tab=3&qt=dtuprojectquery#tabs)

GAMMA Remote Sensing (https://www.gamma-rs.ch/gamma.html)