Topografisk og geologisk kortlægning af Nordøst Grønland

Topografisk og geologisk kortlægning af Nordøst Grønland

Formålet med disse to projekter er at tilvejebringe nye topografiske og geologiske kort i Østgrønland i et område dækkende ca. 20,000km2 til anvendelse for det Grønlandske Råstofdepartement. Projekterne baserer sig begge på anvendelsen af remote sensing data.

 

Den topografiske kortlægning baserer sig på brugen af ArcticDEM, koblet med anden satellit data. Dette opdaterede kortmateriale vil markant forbedre datanøjagtigheden og –kontinuiteten og vil finde bred anvendelse både indenfor og udover dette konkrete projekt. Kortmaterialet som tilvejebringes gennem projektet vil blive gjort offentligt tilgængeligt.

Det geologiske kort, som tilvejebringes i samarbejde med GEUS, skal i vid udstrækning anvendes fremadrettet i feltgeologers arbejde i Østgrønland. Eksisterende ASTER data, Sentinel-2 og Landsat-8 data over de samme områder anvendes i den geologiske kortlægning. Disse satellitdata er alment anerkendte for deres særlige egnethed til netop kortlægning af større geologiske forekomster, lithologiske variation og terrænformer. Kombinationen af disse dataset vil tilvejebringe nye datasæt til analyse og kortlægning ’onshore’ geologi med relevans i forhold til kulbrinteefterforskning i Østgrønland. Data fra dette projekt vil ligeledes blive gjort offentligt tilgængeligt.

Projektets øvrige partnere:

Geology Department, Ministry of Mineral resources

GEUS (http://www.geus.dk/)