Kortlægning af kyststrækning i Nordøst Grønland

Kortlægning af kyststrækning i Nordøst Grønland

Den afsidesliggende Nordøstgrønlandske Nationalpark har en lang og særdeles kompleks kyststrækning. I mange henseender har vi i dag begrænset viden om verdens kystområder. Dette gælder i særlig grad den nordøstlige del af Grønlands kyst samt de økosystemer der nyder beskyttelse af Nationalparken. Med stigende interesse for kulbrinteefterforskning i netop dette område er der et stigende behov for planlægnings- og beslutningsstøtte som en del af miljøberedskabet.

Dette projekt har således til formål, på baggrund af satellitbilleder, at kortlægge den kystnære zone i den del af den Nordøstgrønlandske Nationalpark, hvor ud for der pågår kulbrinteefterforskning. I projektet kortlægges den kystnære zone ved hjælp af bathymetriske undersøgelser, som er en ny metode under grønlandske forhold. På baggrund af disse undersøgelser samt anvendelsen af offentligt tilgængelige data bestemmes en række kysttyper. Resultaterne fra projektet bidrager til udarbejdelse af et ”Environmental Oil Spill Sensitivity Atlas” for Nordøstgrønland.

For Vest- og Sydgrønland findes allerede ”Environmental Oil Spill Sensitivity Atlases” men ikke for Nordøstgrønland, hvorfor dette projekt leverer viden af høj aktualitet og samfundsmæssig relevans.

Dette projekt udføres som et samarbejde mellem Asiaq – Greenland Survey, Grønlands Naturinstitut og DHI GRAS A/S.