23.02.18

Frie geografiske data for de grønlandske byer og bygder

Naalakkersuisut og Inatsisartut har besluttet at frisætte grundkortene for de grønlandske byer og bygder, således at ajourføring og distribution af disse bliver finansieret over finansloven og ikke som hidtil, delvist betalt af brugerne.

14.11.17
Det er nu muligt at se vejrdata fra Niaqornaa vejrstation, lokaliseret i den inderste del af Nuup Kangerlua, Godthåbsfjorden.
31.10.17

Få svaret her, i vores nye 2-minutters profilfilm. 

15.05.17
Asiaqs bidrag til Grønlands økosystemsmoniteringsprogram (Greenland Ecosystem Monitoring programme, GEM) er for nylig blevet anvendt i de såkaldte GEM Annual Report Cards for 2016.

Asiaq forskere bidrager til forskning i verdensklasse

Asiaq´s to forskere Jakob Abermann og Kirsty Langley har bidraget med datagrundlaget til en artikel, der er blevet optaget i vel nok et af verdens mest anerkendte og prestigefyldte tidsskrifter for videnskab: Nature – International weekly journal of science.

Forskningens hovedforfatter er Mette Bendixen fra Københavns Universitet og artiklen hedder: “Delta progradation in Greenland driven by increasing glacial mass loss”.

I modsætning til andre arktiske elv-deltaer, er de grønlandske elv-deltaer siden 1980’erne begyndt at blive større i takt med de seneste års stigende temperaturer. I artiklen har man bl.a.  analyseret 121 Grønlandske elv-deltaer, hvor man har sammenlignet historiske fly-foto af delta fra 1940’erne med billeder fra 1980s og meget nye satellit billeder fra 2010’erne.

I praksis betyder det, at elv-deltaer, som vi f.eks. kender det fra bunden af Kangerlussuaq fjorden, bliver stadig større, når gletsjerne giver øget afstrømning af smeltevand og når den havis frie periode bliver længere. Denne udvikling er interessant for lokalsamfundet og andre interessenter, da de ændrede tilgangsmuligheder ved elv-deltaerne kan give infrastrukturmæssige udfordringer og nye muligheder, både i de beboede- og fangstområder.

Forskning er en vigtig del af Asiaq´s arbejde og det er med stor glæde, at vi har modtaget meddelelsen om, at forskerholdets indsats er blevet optaget i Nature” – udtaler Direktør Bo Naamansen fra Asiaq. ”Det er meget vanskeligt at producere forskning af så høj international kvalitet, at det bliver optaget i Nature, det er derfor, at vi i dag kipper ekstra med det grønlandske flag for vore kollegaers bidrag til artiklen.”

Selve forskningen kan ses i den nedestående kortfilm:

http://www.undergroundchannel.dk/secret/19042312/0668dd99487ba752450938c0396c61cb

Artiklen “Delta progradation in Greenland driven by increasing glacial mass loss” publiceres i Nature – International weekly journal of science d. 5. oktober 2017.

(Foto: Nicolaj Krog Larsen)

Asiaq’s feltaktiviteter for sommeren 2017

2017 er et aktivt år for Asiaq, hvor vi bl.a. har mange feltaktiviteter indenfor jordbundsundersøgelser, kortlægning, vejrobservationer, vandressourcer og remote sensing. Vi vil her fortælle lidt om nogle af vores feltaktiviteter. Du kan også følge med på vores facebook-profil, når vi poster billeder fra de steder vi har arbejdet. 

I løbet af sommeren foretog Asiaq de årlige ajourføringer af de tekniske grundkort. Denne sommer er turen kommet til Paamiut, Qaqortoq, Narsaq, Nanortalik og Uummannaq, samt alle Uummannaqs og Upernaviks bygder. Dermed får bygderne en tiltrængt opdatering af grundkortet, hvor de sidst blev opdateret i 2009.

Ved grundkortajourføringerne måler vi blandt andet de nye veje, bygninger, master, kloakeringer, vandkraftsværks dæmninger og meget andet, således at grundkortet, som bl.a. bruges til bykort, arealsagsbehandling og andet teknisk arbejde, stemmer overens med hvordan byen ser ud. Som noget nyt vil vi bruge drone til at tage luftfoto af bygderne, som vi efterfølgende kan producere ortofoto ud fra. Samtidig med grundkortajourføringerne vil Asiaq bruge lejligheden til at optage 360 graders panoramabilleder i bygderne med et Google StreetView kamera.

I juli måned har Asiaq lavet tekniske målinger ved Nukissiorfiit’s vandkraftværk i Tasiilaq. Vi har målt vandføringen i kanalen mellem to søer, der udgør vandkraftværkets reservoirer, for at give bedre viden om hvor meget vand der ledes fra den ene sø til den anden.  Vandføringen kan styres af vandkraftværkets medarbejdere, som med den nye viden vil have et bedre overblik over hvordan vandressourcen bedst kan udnyttes.

Derudover har Asiaq feltaktiviteter i Zackenberg, Kobbefjord og på Diskoøen i forbindelse med forskningsprojekterne Greenland Ecosystem Monitoring og PROMICE. Asiaq har også haft kortlægningsaktiviteter i Maniitsoq, hvor man i stor grad har anvendt nye kortlægningsmetoder med remote sensing. Læs mere om forskningsprojekterne i www.asiaq.gl/forskningsprojekter.

 

Gletsjermonitorering ved hjælp af droner

I løbet af 2017 og 2018 skal Asiaq - støttet af Grønlands Forskningsråd - gennemføre et glaciologisk forskningsprojekt, hvor der gøres brug af UAV-teknologi (droner). Målet med projektet er at kvantificere sæsonbaserede og årlige volumenændringer ved Qassinnguit gletsjer i Kobbefjorden. Volumenændringerne anvendes til at analysere ændringer i gletsjerens massebalance og i tillæg skal projektet studere forandringer i gletsjerens udbredelse.

Gletsjeren monitoreres ved at gøre brug af en Sensefly Ebee drone. Dronen tager højtopløste billeder, som gennem en fotogrammetrisk proces afledes til en tredimensionel overflademodel (DSM) og ortofoto-mosaik. Resultaterne fra droneprojektet vil blive sammenlignet med glaciologiske undersøgelser, som Asiaq har udført gennem Greenland Ecosystem Monitoring-programmet (www.g-e-m.dk) ved Qassinnguit siden 2012.

Projektet består af fire feltkampagner, hvoraf den første blev gennemført 10. maj 2017. Der skal efter planen gennemføres droneoperationer i september 2017, maj 2018 og september 2018. De endelige resultater fra projektet forventes at foreligge i starten af 2019.

Feltarbejde i Qassinnguit, maj 2017.

Qassinnguit gletsjer, optaget fra første droneoptagelser.

Glacier mass balance, UAV

Gletsjermonitorering ved hjælp af droner

I løbet af 2017 og 2018 skal Asiaq - støttet af Grønlands Forskningsråd - gennemføre et glaciologisk forskningsprojekt, hvor der gøres brug af UAV-teknologi (droner). Målet med projektet er at kvantificere sæsonbaserede og årlige volumenændringer ved Qassinnguit gletsjer i Kobbefjorden. Volumenændringerne anvendes til at analysere ændringer i gletsjerens massebalance og i tillæg skal projektet studere forandringer i gletsjerens udbredelse.

Gletsjeren monitoreres ved at gøre brug af en Sensefly Ebee drone. Dronen tager højtopløste billeder, som gennem en fotogrammetrisk proces afledes til en tredimensionel overflademodel (DSM) og ortofoto-mosaik. Resultaterne fra droneprojektet vil blive sammenlignet med glaciologiske undersøgelser, som Asiaq har udført gennem Greenland Ecosystem Monitoring-programmet (www.g-e-m.dk) ved Qassinnguit siden 2012.

Projektet består af fire feltkampagner, hvoraf den første blev gennemført 10. maj 2017. Der skal efter planen gennemføres droneoperationer i september 2017, maj 2018 og september 2018. De endelige resultater fra projektet forventes at foreligge i starten af 2019.

For mere information om projektet og for glaciologiske spørgsmål, kontakt:

Jakob Abermann

jab@asiaq.gl

+299 348852

For mere information om Asiaqs droneaktivitet og produkter, kontakt:

Alexander Helland

alh@asiaq.gl

+299 541515

Feltarbejde i Qassinnguit, maj 2017.

Qassinnguit gletsjer, optaget fra første droneoptagelser.