Landmåling

Landmåling

Asiaq foretager landmåling og søopmåling af kystnære områder og søer overalt i Grønland. Ved landmåling skelner vi mellem afsætning og opmåling. 

Ud fra koordinator eller fysiske markeringer leverer Asiaq markeringer på jord, fjeld, bygninger eller galger. Typiske opgaver er afsætning af byggefelter, modullinjer og vejstationeringer. Der kan også afsættes fikspunkter eller koter i forbindelse med et byggeri. 

Ved opmåling måles de eksisterende fysiske forhold som f.eks. placering af kloakker, bygninger, ledningstracéer og veje, og der leveres en situationsplan. Opmålingen anvendes til dokumentation for udført arbejde, volumenberegning, mv. eller projektering af et forestående projekt. 

Til opgaveløsningen anvendes det nyeste Leica udstyr i form af RTK-GPS, totalstationer og nivellérinstrumenter. Ved efterfølgende processering anvendes Bentley Microstation og Leica Geo Office. 

Landmåling ved hjælp af drone

Asiaq har en drone (UAV, Unmanned Aircraft vehicle), som anvendes til kortlægning. Opmåling med drone kan give et hurtigt projektgrundlag af høj kvalitet, f.eks.:

  • 3D-højdemodel (terrænmodel)
  • Aktuelt oprettet luftfoto (ortofoto)

Højdemodellen kan leveres med en punkttæthed ned til 5 cm og med en højdepræcision på 5-10 cm.  

Dronen kan også anvendes til løbende at overvåge større anlægsarbejder – eksempelvis løbende volumenberegning og fotodokumentation.

Ydelser:

·         Afsætning af bygninger og veje 

·         Præcisionsnivellement 

·         Opmåling 

·         Placering af kabler og rør 

·         Vedligehold af referencenet og fikspunkter 

·         Volumenberegning 

·         Deformationsmåling 

·         Rådgivning og rapport.

For mere information, kontakt Alexander Helland

 

 

 

 

Landmåling

 

Landmåling