Landmåling

Landmåling

Asiaq foretager landmåling og søopmåling af kystnære områder og søer overalt i Grønland. Ved landmåling skelner vi mellem afsætning og opmåling. 

Ud fra koordinator eller fysiske markeringer leverer Asiaq markeringer på jord, fjeld, bygninger eller galger. Typiske opgaver er afsætning af byggefelter, modullinjer og vejstationeringer. Der kan også afsættes fikspunkter eller koter i forbindelse med et byggeri. 

Ved opmåling måles de eksisterende fysiske forhold som f.eks. placering af kloakker, bygninger, ledningstracéer og veje, og der leveres en situationsplan. Opmålingen anvendes til dokumentation for udført arbejde, volumenberegning, mv. eller projektering af et forestående projekt. 

Til opgaveløsningen anvendes det nyeste Leica udstyr i form af RTK-GPS, totalstationer og nivellérinstrumenter. Ved efterfølgende processering anvendes Bentley Microstation og Leica Geo Office. 

 

 

Nyhed: Opmåling og kortlægning med drone

Ydelser:

·         Afsætning af bygninger og veje 

·         Præcisionsnivellement 

·         Opmåling 

·         Placering af kabler og rør 

·         Vedligehold af referencenet og fikspunkter 

·         Volumenberegning 

·         Deformationsmåling 

·         Rådgivning og rapport.

For mere information, kontakt Martin Nauta

 

 

Landmåling