’Ice cliffs’ i Nordgrønland

’Ice cliffs’ i Nordgrønland

I dette projekt, finansieret af den Grønlandske ’Pulje C’, undersøger vi de seneste ændringer i israndens position i Nordgrønland. I modsætning til store dele af landet har vi her fundet områder, hvor isranden rykker frem på trods af, at gletsjerens massebalance er signifikant negativ. Vi påstår at dette skyldes israndens næsten lodrette ’ice cliffs’ i denne del af Grønland. De såkaldte ’ ice cliffs’ er et resultat af klimatiske forhold og isdynamikker, som indtil videre kun er ringe undersøgt. I den første fase af dette projekt er det derfor vores mål at identificere og analysere udbredelse, lokalitet og karakteristik af de landbaserede ’ice cliffs’ i Nordgrønland. Vi vil benytte ny højtopløselig remote sensing-data til at klassificere tydelige morfologiske karakteristikker som længde, højde, orientering og stejlhed af isranden. Et nyligt publiceret dataset af digitale højdemodeller fra 1980’erne har vist sig at være af høj nok opløsning til at udlede pålidelig information om israndens position. I kombination med ny remote sensing-data kan vi således identificere isens fremryknings- og tilbagetrækningsmønstre og deres størrelse. I sommeren 2017 vil vi genbesøge den eneste veldokumenterede ’ice cliff’ i Nordgrønland (Red Rock ice cliff), hvor man har observeret en signifikant fremrykning. Vi vil kortlægge den nuværende position af denne ice cliff og måle de nuværende klimaforhold. Resultatet heraf bliver 70 års enestående historie om israndens udvikling. Projektet udføres i samarbejde med Graz Universitet, Østrig og Utrecht Universitet, Holland.

Forandringer i overfladehøjden mellem 1985 og 2015, isranden 1985 (blå), 2007 (gul) og 2015 (grøn). Pilene beskriver isens omtrentlige flowretning.