Forskningsstation NuukBasis

Forskningsstation NuukBasis

NERO (Nuuk Ecological Research Operations) er en del af det grønlandske moniteringsprogram af økosystemet (GEM, Greenland Ecosystem Monitoring).

Forsøgsområdet for NERO er placeret i bunden af Kobbefjord (64°07’N / 51°21'W), ca. 20 km sydøst for Nuuk, Grønlands hovedstad. Et omfattende tværfagligt moniteringsprogram undersøger effekten af klimavariationer og forandringer på de terrestriske og marine økosystemer. Desuden bliver processpecifikke forskningsprojekter gennemført. NERO består af fire underprogrammer: KlimaBasis, BioBasis, GeoBasis og MarinBasis.

Asiaq er ansvarlig for underprogrammet KlimaBasis, som undersøger klimaet, de glaciologiske forhold og hydrologien i Kobbefjord. Kernen af programmet bygger på adskillige automatiske målestationer. De vigtigste klimaparametre er målt med dobbeltbestykning på to master med uafhængig strømforsyning. Denne opsætning sikrer kontinuerte tidsserier i et meget udfordrende miljø. Adskillige hydrometriske målestationer moniterer bassinafløbet ned i Kobbefjord. De støttes af manuelle målinger for at gøre os i stand til at beregne den på et hvert tidspunkt gennemstrømmende vandmængde. Masse- og energibalance samt dynamik fra en mindre gletsjer i Kobbefjord bliver også undersøgt, i tæt samarbejde med PROMICE projektet.
De indsamlede data bliver på årsbasis grundigt kvalitetskontrolleret og er frit tilgængelige via denne database.

 

Aktiviteterne i NuukBasic bliver koordineret via NERO, hvor følgende institutioner er Asiaqs samarbejdspartnere:

-      Institut for BioScience, Aarhus Universitet

-     Institut for Geografi og Geologi, Københavns Universitet

-      Grønlands Naturinstitut

Aktiviteterne finansieres primært af: 

-      Energistyrelsen i Danmark

-      Miljøstyrelsen i Danmark

-      Aage V Jensens Fonde

 

Du kan finde mere information om NERO her.